Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
  Λειτουργία  
  Διεύθυνση - Ωράριο  
  Προσωπικό  
  Οργανώστε την εκδήλωσή σας εδώ  
  Χορηγοί επικοινωνίας  
  Δανεισμός  
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Γενικές Πληροφορίες|
Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει τη δυνατότητα δανεισμού του υλικού της για χρήση εντός και εκτός των χώρων της υπό τη μορφή εσωτερικού και εξωτερικού δανεισμού αντίστοιχα.

Κανονισμός Εσωτερικού δανεισμού

Το σύνολο του υλικού της Βιβλιοθήκης διατίθεται ελεύθερα σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της για χρήση εντός των χώρων της. Οι αναγνώστες αφού συμβουλευτούν τον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν άμεσα τη συλλογή βιβλίων και παρτιτούρων που βρίσκονται στα αναγνωστήρια ενώ στην περίπτωση που το υλικό που τους ενδιαφέρει βρίσκεται στα βιβλιοστάσια, απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.
Ο αναγνώστης μπορεί να έχει στη κατοχή του μέχρι 5 τεκμήρια προερχόμενα από τα Βιβλιοστάσια, τα οποία και μπορεί να κρατήσει στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού έως και 5 εργάσιμες ημέρες. Τα τεκμήρια που προέρχονται από τα Βιβλιοστάσια πρέπει να επιστρέφονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.
Η αίτηση για υλικό της Βιβλιοθήκης που βρίσκεται στα Βιβλιοστάσια γίνεται με εκτύπωση των τίτλων από το ηλεκτρονικό πρόγραμμα του Καταλόγου. Οι συνεργάτες της Βιβλιοθήκης φέρνουν το υλικό που έχει ζητηθεί από τα Βιβλιοστάσια κάθε μισή ώρα. Οι αναγνώστες πρέπει να παραδίδουν εγκαίρως τις αιτήσεις υλικού πριν από τις παρακάτω ώρες:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10:30, 11:00,11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30 και 16:00
Τετάρτη: Τις παραπάνω ώρες κι επιπλέον 16:30, 17:00,17:30, 18:00 και 18:30.
Η χρήση του υλικού πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε περίπτωση απώλειας τεκμηρίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλλει το ποσόν για την αποκατάσταση της φθοράς αντίστοιχα. Αν το τεκμήριο έχει αξαντληθεί στο εμπόριο, ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας μετά από υπόδειξη της Βιβλίοθήκης ή να καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας. Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με 20% επί της αξίας του τεκμηρίου για το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του. Παρτιτούρες, βιβλία, CD και όποιο άλλο υλικό της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού στην κατάσταση στην οποία παρελήφθη.
Το σπάνιο υλικό προορίζεται μόνο για ειδική χρήση. 'Αδειες χορηγούνται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.

Κανονισμός Εξωτερικού δανεισμού (Ισχύει απο 1η Μαϊου 2015)

Ο δανεισμός υλικού για χρήση εκτός των χώρων της Βιβλιοθήκης επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών που είναι κάτοχοι της κάρτας φίλου. Οι κάτοχοί της μπορούν να δανειστούν συνολικά έως 3 τεκμήρια (έως 2 τεκμήρια από τη συλλογή οπτικοακουστικού υλικού) για 5 εργάσιμες ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης για 5 επιπλέον μέρες εφόσον τα συγκεκριμένα τεκμήρια δεν έχουν ζητηθεί από άλλους αναγνώστες.  Η ανανέωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά μέσω ηλεκτρονικής φόρμας η επί τόπου στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου τεκμηρίου, οι χρήστες θα καταβάλλουν το ποσό του 1€. Οι χρήστες που καθυστερούν συστηματικά την επιστροφή των τεκμηρίων πέραν του καθορισμένου χρόνου, και μετά από σχετική ειδοποίηση, στερούνται του δικαιώματος δανεισμού.
Δεν δανείζονται τα βιβλία και οι παρτιτούρες αναφοράς που βρίσκονται στα αναγνωστήρια (REFA & REFB), τα μεγάλου μεγέθους βιβλία, τα σπάνια τεκμήρια, τα περιοδικά, τα ανέκδοτα μουσικά έργα, οι φθαρμένες εκδόσεις, οι δίσκοι βινυλίου, τα μικροφίλμ & μικροφίς καθώς και το υλικό των αρχείων.
Η χρήση του υλικού πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε περίπτωση απώλειας τεκμηρίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση ο δανειζόμενος υποχρεούται να το αντικαταστήσει ή να καταβάλλει το ποσόν για την αποκατάσταση της φθοράς αντίστοιχα. Αν το τεκμήριο έχει αξαντληθεί στο εμπόριο, ο χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας μετά από υπόδειξη της Βιβλίοθήκης ή να καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας. Σε κάθε περίπτωση επιβαρύνεται με 20% επί της αξίας του τεκμηρίου για το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του.

Επιστροφή στην αρχή

Δανεισμός eBooks & Ηλεκτρονικών Βάσεων Δεδομένων από απόσταση

Η Βιβλιοθήκη ξεκίνησε το δανεισμό ebooks (ηλεκτρονικών βιβλίων) μέσω της υπηρεσίας EBSCOHOST. Μέσω της υπηρεσίας αυτής οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης και δανεισμού από απόσταση (remote access) πάνω από 3500 τίτλους βιβλίων, εκ των οποίων 41 αφορούν αποκλειστικά στη μουσική.

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή