Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
  Προσκτήσεις  
  Περιοδικά  
  Ηλεκτρονικές Πηγές  
  Μικροφίλμ - Μικροφίς  
   
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα|
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί καινούργιος Κατάλογος, το Horizon Information Portal από όπου υπάρχει πρόσβαση στους περισσότερους από 80.000 καταλογογραφημένους τίτλους της συλλογής της (βιβλία, παρτιτούρες, ηχογραφήσεις κλπ.).

Το νέο σύστημα, εκτός από τις δυνατότητες που μέχρι τώρα πρόσφερε ο Κατάλογος, έχει ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά και υποστηρίζει μερικές νέες υπηρεσίες που οι αναγνώστες μπορούν να βρουν πολύ χρήσιμες:

Ίδια μορφή (web based interface) στον χώρο της Βιβλιοθήκης και στο διαδίκτυο
Ίδιες δυνατότητες πρόσβασης και διαχείρισης στον χώρο της Βιβλιοθήκης και στο διαδίκτυο
'Αμεση ενημέρωση νέων τίτλων
Επιλογή επιπλέον τρόπων Αλφαβητικής, Σύνθετης ή και Boolean αναζήτησης με χρήση πολλαπλών ευρετηρίων
Παράλληλη αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης για σχετικά θέματα και ονόματα
Παράλληλη και συμπληρωματική αναζήτηση στο διαδίκτυο
Ενεργοποίηση προσωπικού λογαριασμού χρηστών (my account)
Διαχείριση και παρακολούθηση των τεκμηρίων (ημερομηνία δανεισμού & επιστροφής) καθώς και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών
Δυνατότητα αποθήκευσης τίτλων σε λίστες (my list)


Η ηλεκτρονική βάση Προσκτήσεις είναι ένας κατάλογος που περιέχει κυρίως το υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη και δεν έχει ακόμα ευρετηριαστεί στον Κατάλογο. Κάθε φορά που ένα νέο απόκτημα φτάνει στη Βιβλιοθήκη, και πριν αυτό περάσει από τη διαδικασία της καταλογογράφησης, γίνεται μια προσωρινή καταγραφή του στη βάση Προσκτήσεις. Σε καμία περίπτωση η βάση αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, αφού δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες αναζήτησης και οι εγγραφές, λόγω της προσωρινής τους φύσης είναι αρκετά σύντομες (short title list). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί δευτερευόντως και συμπληρωματικά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον αναγνώστη που θέλει να έχει μια συνολική εικόνα της συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Επίσης παρέχονται: αλφαβητικός κατάλογος με τα Περιοδικά της Βιβλιοθήκης, τα Πολυμέσα (cd-roms), καθώς και πληροφορίες για της συλλογή των Μικροφίλμ-Μικροφίς.

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή